Lipov Lad, 17. april 2010

Da ne brojimo godišnjice ali... godišnjica

www.jelena.rs

Osmo dva
Dejan Ristanović, Jasmina Kovačević (nekada Mihajlović) i Milica Cukić (Zipalović) i Gordana Stojanović (Stojadinović)
Admin