Sinđelić, 24. novembar 2008

Posle trideset godina

www.jelena.rs

Alkoholna pića
Točila su se tu i alkoholna pića, sad smo (kao) punoletni... Miodrag Nikolić pije pivo, a Nenad Mijatović... e sad da ti le to neki sokić ili nešto žešće...
Admin